پورتال خانوادگی طاها پخش
فروشگاه هایپر استار دمرل شاپ

درباره فروشگاه فروشگاه هایپر استار دمرل شاپ

فروشگاه هایپر استار دمرل شاپ
فروش تمام محصولات مورد نیاز ازشیر مرغ تا جون آدمیزاد

لیست محصولات

آمار فروشگاه

تعداد بازدیدکنندگان : 28698

نظرسنجی فروشگاه هایپر استار دمرل شاپ

rree :

فروشگاه فروشگاه هایپر استار دمرل شاپ


بازدید کنندگان و خریداران محترم مدیریت 

هایپراستار دمرل شاپ 

 جهت بهبود خدمات رسانی و افزایش رضایت مندی شما 

 دوستان محترم توسط پل های ارتباطی زیر باشما 

درارتباط خواهد بود.

------------------------------------------------------------------

شماره تلفن های :

۵۹۶۷ -۲۲۲- ۰۹۳۷ و  ۱۹۷۸-۶۸۴-۰۹۳۶


ساعت پاسخ گویی تماس های دریافتی :

9 صبح  الی  14 بعد از ظهر

4  بعد از ظهر الی 9  شب


ساعت پاسخ گویی به پیامک های دریافتی:

  8 صبح  الی   23 شب

*****************************************************************
رایانامه های :


 domrolshop@yahoo.com
                      
 domrolshop@gamil.com

ایمیل ها هر روز ۳مرتبه پاسخ داده می شود

************************************************
توجه: درصورت عدم پاسخ گویی در تایم های مذبور در

 اولین فرصت با شماارتباط برقرار خواهد شد
منوببر بالا